Hjælp til personer med handicap i arbejde eller under uddannelse

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du få tilskud i form af personlig assistance eller hjælpemidler på jobbet. Både personer med fysiske og psykiske handicaps er omfattet af loven.

Formålet med hjælp til handicappede

Formålet med hjælp til personer med handicap, der er i arbejde eller under uddannelse, er at kompensere for handicappet. Det vil sige, at hjælpen skal afhjælpe de begrænsninger, som dit handicap medfører.

Hvad kan hjælpen bestå af

Hjælpen kan bestå af f.eks. tekniske hjælpemidler som særlige computerprogrammer til ikke-seende og ordblinde eller en teleslynge til hørehæmmede.

Hjælpen kan også være en personlig assistance, der skal hjælpe dig på jobbet eller uddannelsen med de funktioner, som du på grund af dit handicap ikke kan udføre selv. De indholdsmæssige jobfunktioner skal du selv kunne udføre. En personlig assistent må ikke fungere som en vikar eller medhjælper.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om hjælp til personer med handicap i arbejde eller under uddannelse, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk