Danskuddannelse til nyindrejste udlændinge

Center for Job og Uddannelse tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse. Dit opholdsgrundlag bestemmer, hvilket tilbud du har ret til og hvor længe.

Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.

Ansøg om danskuddannelse

Hvilken danskuddannelse har du ret til?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført har du ret til at deltage i ordinær danskuddannelse i op til 5 år.

Hvis du er indvandrer, skal du først gennemføre arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse for at få ret til ordinær danskuddannelse. Hvis du fortsætter efter arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse, har du efterfølgende 3 år til at gennemføre ordinær danskuddannelse.

Indvandrere defineres som følgende:

 • Nordiske statsborgere
 • Grænsependlere
 • Borgere med beløbsordning
 • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie
 • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem
 • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse
 • EU-borgere eller medfølgende familie
 • Studerende og au-pair-personer

Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse

Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse varer i op til 18 måneder. Uddannelsen tilbyder en hurtig og fleksibel danskundervisning og giver dig mulighed for at opnå målrettede kompetencer til at begå dig på arbejdspladserne og i hverdagslivet. Efter gennemført arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse skal du til en afsluttende modultest.

Hvis du efter gennemført arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse ønsker at fortsætte på den ordinære danskuddannelse, vil dit resultat fra den afsluttende prøve, bestemme hvilket modul, som du skal starte på.

Ordinær danskuddannelse

Sprogskolen tilbyder dig en danskuddannelse, der passer til dit niveau – uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland.

Du kan starte på en af følgende uddannelser:

 • Danskuddannelse 1 modul 1-6
 • Danskuddannelse 2 modul 1-6
 • Danskuddannelse 3 modul 1-5

Du får mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

Fælles for begge danskuddannelser

I både ordinær danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om dansktilbud, kan du kontakte Jobcenter Helsingør. 

Læs mere om danskundervisning på Sprogcenter Nordsjællands hjemmeside

Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk