Jeg er blevet arbejdsløs

Hvis du mister dit arbejde, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk. Du har derefter mulighed for at søge om dagpenge i din a-kasse eller om uddannelseshjælp eller kontanthjælp i Helsingør Kommune.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig på Jobnet.dk på din første ledighedsdag. Ønsker du at søge kontanthjælp, skal du på din første ledighedsdag derudover rette personlig henvendelse til Jobcenter Helsingør ved at møde op i Jobbutikken.

Meld dig ledig på Jobnet

For at kunne modtage en ydelse fra enten din a-kasse eller fra Helsingør Kommune, skal du opfylde visse betingelserne. Din a-kasse kan give dig flere oplysninger om betingelserne for at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

En af betingelserne for at modtage enten kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og til rådighed for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Læs mere om kontanthjælp

Hvad vil det sige at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger?

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger betyder bl.a., at du skal

  • være tilmeldt Jobnet.dk og have et aktivt cv
  • være aktivt jobsøgende
  • have en aktiv joblog 
  • møde til de samtaler, som du bliver indkaldt til i Jobcenter Helsingør, hos andre aktører og i din a-kasse
  • tage imod beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som Jobcenter Helsingør giver dig

Hvad er beskæftigelsesfremmende foranstaltninger?

Når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, vil Jobcenter Helsingør give dig tilbud om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilbud skal være med til at bringe dig tilbage i ordinært job eller uddannelse hurtigst muligt.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger kan eksempelvis være:

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud

Vil du vide mere

Vil du vide mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Løntilskud

Ansættelse hos en arbejdsgiver med løntilskud er et tilbud til ledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Integrationsloven, der har til formål at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Formålet med løntilskud

Løntilskud betyder, at du bliver ansat i en virksomhed, hvor din arbejdsgiver i en begrænset periode modtager et tilskud til din løn fra Jobcenter Helsingør.

Formålet med løntilskud kan være at oplære eller genoptræne dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller i uddannelse hurtigst muligt.

Betingelser for at få løntilskud

Der gælder særlige regler for hvem, der kan få ansættelse med løntilskud samt regler for lønnen og løntilskuddets størrelse og varighed af tilskudsperioden. Derudover skal virksomheden, der modtager tilskuddet, opfylde visse betingelser.

Det er din jobkonsulent i jobcenteret, der vurderer, hvorvidt tilbud om løntilskud kan være relevant for dig, og om du opfylder betingelserne for at blive ansat i en virksomhed med løntilskud.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om løntilskud, kan du kontakte din jobkonsulent i Jobcenter Helsingør.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et tilbud til ledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Integrationsloven, der har til formål at afklare dine beskæftigelsesmål og udvikle eller optræne dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer

Formålet med virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik betyder, at du arbejder i en virksomhed, men modtager din hidtidige ydelse – eksempelvis sygedagpenge eller kontanthjælp.

Formålet med virksomhedspraktik kan være at afklare dine beskæftigelsesmål og udvikle eller optræne dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Det er din jobkonsulent i Jobcenteret, der vurderer, hvorvidt tilbud om virksomhedspraktik kan være relevant for dig.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om virksomhedspraktik, kan du kontakte din jobkonsulent i Jobcenter Helsingør.

Læs om tilskud til transportudgifter

 

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering er et tilbud til ledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Integrationsloven, der har til formål at bringe dig på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Formålet med vejledning og opkvalificering

Formålet med vejledning og opkvalificering kan være at udvikle eller afdække dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Vejledning og opkvalificering kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb, kurser, særligt tilrettelagte projekter, herunder danskundervisning, eller ordinære uddannelsesforløb.

Det er din konsulent i jobcenteret, der vurderer, hvorvidt tilbud i form af vejledning og opkvalificering kan være relevant for dig.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du kontakte din jobkonsulent i Jobcenter Helsingør.

Læs om tilskud til transportudgifter

Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk