Hjælp til forsørgelse

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Du skal opfylde en række betingelser for at få hjælp

I Jobcenter Helsingør får du udleveret et ansøgningsskema. Du får også besked om, hvornår du kan tale med en sagsbehandler, og hvilke oplysninger du skal medbringe til samtalen.

Betingelser for at få uddannelseshjælp eller kontanthjælp  

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp:

  • dine økonomiske forhold skal have ændret sig, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller skilsmisse. Kaldes også en social begivenhed.
  • du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • din ægtefælle/samlever må ikke kunne forsørge dig
  • du må ikke have formue, som kan dække dit forsørgelsesbehov
  • dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes gennem anden lovgivning

Læs mere på borger.dk

Særlig støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til boligudgifter, hvis du:

  • har høje udgifter til bolig
  • har været ude for ændringer i dine forhold - en såkaldt "social begivenhed"
  • modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp

Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ju@helsingor.dk