Landskab og landskabsanalyse

Landskabet er den fysiske ramme omkring ejendomme og bygninger i det åbne land. Læs om landskabet og hvorfor og hvordan du skal begrunde ansøgninger her.

Hvis du vil udstykke, bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer i landzonen, skal du begrunde dit projekt i forhold til dit eget nærmiljø (bygningskompleks). Men også i forhold til det landskab, ejendommen ligger i.

Læs om, hvordan vi behandler landzoneansøgninger og hvilke oplysninger vi behøver.

Landskabsbeskrivelse og kommuneplan

Værdifulde landskabs- og kulturtræk kan være geologiske formationer skove i horisonten, landsbyer med ubebyggede dyrkningsflader, udstykningsmønstre, diger, husmandskolonier, høje på bakkedrag, kirkeomgivelser og mange flere.

Du finder en oversigt over kommunens landskaber og deres værdifulde og sårbare træk i en kortfattet landskabsanalyse.

Læs landskabsanalysen

I kommuneplanen kan du se retningslinjerne, som gælder for byggeri og arealanvendelser i det åbne land.

Slå op i kommuneplanen

Landskabsanalyse og retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen på baggrund af udmelding fra staten (statslige interesser).

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk