Landzonetilladelse nødvendig?

Se, hvad der kræver landzonetilladelse, og hvad der er undtaget fra krav om landzonetilladelse.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre kræver landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Landbrugsbygninger kræver derimod ikke landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3), men byggetilladelse er nødvendig.

Se, hvad du skal tænke på, når du søger om landbrugsbygninger.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse ombygges til en ekstra bolig og til visse former for erhverv.

Se hvad du må bruge overflødiggjorte landbrugsbygninger til, og hvordan du "anmelder". 

Se om dit projekt kræver dispensation, og om din ejendom er lokalplanlagt.