Byggeri og projekter i landzonen (ej landbrug)

Det meste byggeri og andre projekter i landzonen kræver landzonetilladelse. Læs om hvilke oplysninger vi behøver for at behandle din ansøgning.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre, kræver altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde:

 • Rids af projektets formål
 • Begrundelse (praktisk, landskabeligt og planmæssigt)
 • Situationsplan/luftfoto med placering
 • Facadetegninger (skitser)
 • Eventuelle fotos

Søg landzonetilladelse

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da behandlingen af ansøgningen sker efter planloven. Ved afgørelser efter planloven skal mange forhold afvejes. Ofte skal projekter pusles på plads, så den bedste løsning opnås. Ligesom ved lokalplanlægning.

Sådan gør vi

Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger. 

 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget mangler.
 • Herefter vurderer vi om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).
 • Måske ønsker vi at se ejendommen, og foreslår en dato
 • Hvis landzonetilladelse ikke er nødvendig, går sagen videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis noget mangler.
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt.
 • Vi kan nu give dig vores "umiddelbare vurdering".
 • Hvis vi mener, vi kan give tilladelsen,  tager vi forbehold for, at naboer kan have vægtige bemærkninger.
 • Vi sender projektet "i nabohøring" med en frist for bemærkninger på 14 dage.
 • Når fristen for nabobemærkninger er udløbet, sender vi eventuelle bemærkninger til dig, så du kan kommentere dem.
 • Med dine bemærkninger er vi klar til at træffe afgørelsen.
 • I tilladelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv.
 • Samtidig med, at vi sender dig tilladelsen, offentliggør vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt).
 • Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over vores afgørelse inden 4 uger. Du  kan som ansøger eller ejer klage. De klageberettigede er herudover blandt andre naboer og en række landsdækkende natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder.

Se nylige landzonetilladelser 

 • Når klagefristen for landzoneafgørelsen udløber skal du have byggetilladelse til projektet. 
 • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan tillade projektet, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk