Dyrehold

Helsingør Kommune fører miljøtilsyn med alle dyrehold over tre dyre-enheder. På tilsynet kontrolleres miljøforhold som fx opbevaring af husdyrgødning.

Som en ekstra service vejleder Helsingør Kommune om beskyttede naturtyper, diger m.m. på ejendommen.

I miljøreglerne for dyrehold skelner man mellem hobby- og erhvervsmæssigt dyrehold. Der er særlige regler for hestehold. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk