Anmeld dit dyrehold

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Helsingør kommune har 14 dage til at reagere på anmeldelsen, fx med at spørge ind til din anmeldelse for at få mere at vide.

Hvis du ikke har hørt fra Helsingør Kommune efter 14 dage, kan du udføre det anmeldte. Du skal dog altid overholde miljøreglerne for byggeriet, samt overholde bygge- og planloven.

Anmeld dyrehold - op til 14 dyreenheder

Du skal anmelde erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, før du etablerer eller udvider dyreholdet.

Udfyld anmeldeskemaet, suppler eventuelt med de oplysninger fra § 36, som du ikke tror, at Helsingør Kommune har i forvejen, og send det til Center for By, Land og Vand.

Hent anmeldelsesskemaet (op til 14 dyr)

Anmeld dyrehold - 15 dyreenheder og derover

Hvis dyreholdet er eller bliver større end 15 dyreenheder, skal du søge om tilladelse til dyreholdet efter § 10 i "Husdyrgodkendelsesloven" – se "Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug".

Udfyld anmeldeskemaet, og send det til Center for By, Land og Vand.

Hent Miljøstyrelsens anmeldeskema (15 dyr og derover)

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk