Hestehold

Når du har eller ønsker at etablere et hestehold gælder der nogle specielle regler.

Hvor må man holde hest?

Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i
sommerhusområder. I landzoneområder, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at holde heste.

Se landzoneområderne på kort (vælg planlægning og zonekort)

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk