Skadedyr

Hvis du har problemer med skadedyr, kan du herunder finde oplysninger om, hvor du kan få råd og vejledning.

Har du spørgsmål om andre dyr, så kan du besøge Skadedyrsguiden.

Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand eller besøge Naturstyrelsens hjemmeside for hjælp og vejledning.

 

Rotter

Hvis du er plaget af rotter, kan du kontakte Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpere.

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. 

Anmeld, at du har set, eller har mistanke om rotter


Hvis du konstaterer rotter uden for kommunens åbningstid og ønsker dem bekæmpet straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma. Bemærk at du skal selv afholde udgiften ved denne bekæmpelse.

Hvis du bruger et privat skadedyrsfirma, skal du sammen med skadedyrsfirmaet udfylde et aftaleskema

Efter det er udfyldt, skal det straks sendes til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller til blv@helsingor.dk.

Skadedyrsbekæmperne bekæmper med jævne mellemrum rotter ved at sætte giftblokke ud i de offentlige kloakker. To gange om året gennemføres rotteundersøgelse af samtlige ejendomme i landzone.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i Helsingør Kommune kan benytte sig ordningen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Udfyld den elektroniske anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil herefter foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Handlingsplan 2016-2018 for bekæmpelse af rotter

Ræve

Skab er en lidelse, der har hærget i Europa i mange år.
Det seneste år har lidelsen hastigt bredt sig til store dele af Sjælland. Ræveskab er nu også meget synlig i lokalområdet omkring Helsingør.

Hvad er ræveskab?

Skab er forårsaget af en lille mide, som lever i dyrets hud. Det giver kløe, hårtab, sår og almen svækkelse af dyret. En syg ræv dør normalt i løbet af få måneder.
Andre steder i Europa har rævene efterhånden (i løbet af nogle år) udviklet en modstandsevne overfor miden, der giver lidelsen. Derefter bliver kun få af rævene syge.

Hvad kan jeg gøre?

Kommunen afliver ikke de syge ræve, og behandling er stort set umulig. Derfor må naturen gå sin triste gang. Efterårets og vinterens kulde tager effektivt livet af de syge ræve. Dyrenes Beskyttelse anbefaler ligefrem, at man undlader at forsøge at bekæmpe de syge ræve systematisk. Det vil nemlig medføre, at rævebestanden er længere om udvikle resistens overfor sygdommen. Men det kan være svært at se de syge dyr lide.

Dyrenes Beskyttelse har indgået en aftale med Falck om aflivning. Det betyder, at borgere kan henvende sig, hvis en syg ræv ligger hjælpeløs og kan udpeges direkte for Falck.

Kontakt Falck på telefon 70 10 20 30

Hvis du finder en død ræv, kan du fjerne den ved, at du - uden at røre ræven - krænger en plastiksæk over den. Brug gerne handsker. Du kan lægge ræv og plastiksæk i affaldssækken. Hvis ræven ligger på et offentligt areal eller vejareal, kan du kontakte Falck, da Helsingør Kommune har tegnet abonnement på denne afhentning.

Smitterisiko

Ræveskab er ikke farlig sygdom for mennesker eller husdyr. Hunde kan smittes med ræveskab via direkte eller indirekte kontakt med en syg ræv. Hos dyrlægen kan sygdommen behandles effektivt med medicin. Det mest karakteristiske symptom er kløe. Ræveskab kan i meget sjældne tilfælde smitte til mennesker. Det vil oftest vise sig ved kløe og rødmen. Da miden ikke kan formere sig på mennesker, vil kløen aftage i løbet af 7-10 dage.
Det er også meget sjældent, at der er fundet tilfælde, hvor katte er blevet smittet med skab.

Herreløse katte

Hvis du er plaget af herreløse katte, kan du kontakte Katteværnstjenesten hos Kattens Værn, som kan fange kattene.

Du skal selv betale for dette. Helsingør Kommune giver ikke tilskud til denne opgave.


Herreløse katte må kun indfanges til aflivning, hvis de forvolder skader, er til stor ulempe for andre eller katten er nødlidende.

Kontakt Kattens Værn

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk