Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med fx flotte landskaber og udsigter eller spændende natur blevet fredet. I dag freder man efter Naturbeskyttelsesloven.

Fredningen ender med en fredningskendelse, der tinglyses på de matrikler, som er omfattet. Fredningskendelsen beskriver formålet med fredningen, og hvad man må og ikke må indenfor fredningen.

Er din ejendom fredet?

Se Arealinformation på Miljøportalen eller Helsingør Kortet, om din ejendom er fredet. Tjek også tinglysningerne på din ejendom. 

Se fredninger og fredningsdokumenter på Arealinformation

Helsingør Kommune fører tilsyn med fredningerne.

Dispensation fra fredningsbestemmelser

Hvis du har brug for en dispensation fra nogle fredningsbestemmelser, kan du kontakte Center for Teknik, Miljø og Klima. Vi sender din ansøgning til Fredningsnævnet, sammen med Helsingør Kommunes bemærkninger som myndighed for planlov, byggelov mv. 

Læs om fredninger på Naturstyrelsens hjemmeside

NB. Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er Skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed.

Plejeplaner for fredninger

Plejeplan for de fredede arealer i Kystkilen Færgevejen

Plejeplan for Helsingørs Grønne Vestkile

Stiplan for Helsingørs Grønne Vestkile

Stikort for Helsingørs Grønne Vestkile 

Center for Teknik, Miljø og Klima

Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: tmk@helsingor.dk