Trusler mod miljøet

Få information, ved akut forurening samt støj og lugt.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk