Specialpædagogiske tilbud - Spirerne og Månerne

Månerne er et skærmet vuggestuetilbud, og Spirerne er tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som er forsinket i deres udvikling.

Månerne

Månerne er et skærmet vuggestuetilbud for børn mellem 0 og 3 år. Tilbuddet er rettet mod præmature og sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som ikke trives og udvikler sig i et almindeligt dagtilbud.
Mere information om tilbuddet kan fås ved at kontakte Børnehuset Abildvænget.

Børnehuset Abildvænget

Spirerne

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Spirerne har eget lokale. Der er to støttepædagoger og en pædagogmedhjælper tilknyttet gruppen.

Børnene integreres på stuerne om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner med udgangspunkt i Zone for nærmeste udvikling.

Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.

Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 80 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget.

Børnehuset Abildvænget