Kommunikation mellem forældre og institution

Kommunikation mellem institution og forældre

Institutionerne anvender et kommunikationssystem, der hedder NemBorger.

NemBorger er en platform for kommunikation mellem forældre og institutioner, og hvor I kan dele information om børnenes hverdag.

Når et barn skal starte i institution, så har institutionen brug for at forældrene udfylder barnets kartotekskort på NemBorger.

Log på NemBorger