Optagelsesregler i klub

Der er i Helsingør Kommune frit klubvalg. Her kan du læse om, hvordan dit barn bliver indmeldt i klub.

Indmeldelse i klub

Når dit barn går i tredje klasse kan barnet i maj måned starte i klub.
Du skal opskrive barnet på Digital Pladsanvisning. Går barnet i en kommunal SFO i Helsingør Kommune vil barnet, hvis i har opskrevet til klub blive udmeldt af SFO dagen inden opstart i klub. Det er derfor ikke nødvendig at udmelde barnet fra SFO.
Ønsker du ikke, at dit barn skal benytte klub, vil dit barn blive udmeldt af SFO på den dato kammeraterne starter i klub.

Har du tidligere fravalgt klub, eller er du tilflytter kan dit barn blive indmeldt i klub ved at opskrive barnet på Digital Pladsanvisning.
Hvis du er tilflytter skal du huske at pladsen i tidligere kommune skal være opsagt. Den præcise indmeldelses/opstartsdato vil fremgå af det brev du modtager efter opskrivning på Digital Pladsanvisning.

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO og klub en opsigelsesperiode på en måned, regnet fra den dag udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Der er frit klubvalg i Helsingør kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en privat skole, er det muligt for dit barn at benytte klubtilbuddet.

Hvis dit barn bliver 15 år inden den 30. april bliver dit barn meldt ud af klubben den 30. april samme år.

Hvis dit barn bliver 15 år efter den 30. april kan dit barn fortsætte i klub til den 30. april året efter.

Indmeld eller udmeld dit barn til/fra klub

Priser for klub

 

 

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: pladsanvisning@helsingor.dk