Skolebestyrelser

Forældrerepræsentanter vælges hvert 4 år. Medarbejderrepræsentanter og repræsentationen for det lokale erhvervsliv vælges for 1 år ad gangen.

Skolebestyrelserne for folkeskolerne i Helsingør Kommune skal være sammensat af forældre, elever, medarbejdere og repræsentanter for det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller foreninger.

Sammensætning og antal af medlemmer afhænger af, hvor mange afdelinger den enkelte skole har. Oversigt over skolerne i Helsingør Kommune. 

 

Supplerende skolebestyrelsesvalg for Hornbæk Skole.

I perioden 2. maj til 12. juni 2017 afholder Hornbæk Skole supplerende valg til skolebestyrelsen. Der skal vælges en forældre repræsentant og minimum to suppleanter.

INFORMATION OM VALGET på Hornbæk Skole