Skolestart og valg af skole

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Skolestart

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge om dit barn skal gå i folkeskole, i en anmeldt friskole eller få hjemmeundervisning. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Dit barn er undervisningspligtig pr. 1. august i det kalenderår, det fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober, kan du søge om start i 0. klasse i samme kalenderår. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i 0. klasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønske du at udskyde dit barns skolestart, skal du søge skriftligt om det. Ansøgningen skal afleveres til distriktsskolen og indeholde en pædagogisk vurdering af barnet.

Indskrivning til 0. klasse 2017

Alle børn, der fylder 6 år i 2017, er undervisningspligtige fra august 2017.

Indskrivningen foregår fra den 14. november 2016 til og med 2. januar 2017. Forældrene skal bruge NemID eller Digital Signatur for at kunne indskrive barnet digitalt.

Indskrivning til 0. klasse 2017

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til dit barns distriktsskole.

Ved indskrivningen skal du tage stilling til, om dit barn skal gå i skolens SFO.

Indskrivning til SFO 

Forældre til børn, som skal indskrives i 0. klasse i kommunens skoler pr. august 2017, modtog i uge 44 2016 skriftlig information fra distriktsskolen.

Er barnet optaget på privatskole, skal dette meddeles distriktsskolen via digital indskrivning. Vælg feltet ”Privatskole”

Distriktsskolerne vil fra uge 45 afholde informationsmøder:

Helsingør skoledistrikt: Mandag d. 14. november 2016 kl. 19.00-20.30 på Skolen ved Gurrevej i hallen

Snekkersten skoledistrikt: Onsdag d. 16. november 2016 kl. 17.30 på Borupgårdskolen i kantinen

Espergærde skoledistrikt: Torsdag d. 10. november 2016 kl. 19.00 på Grydemoseskolen i salen

Tikøb Skole: Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 19.00-20.30 i Fælleshuset

Hellebækskolen: Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 18.00-19.30 på Afd. Apperup i kantinen

Hornbæk Skole: Torsdag d. 17. november 2016 kl. 19.00-20.30 på Hornbæk Skole i skolens ”hjerterum” ved SFO C-fløjen

Har du spørgsmål til indskrivning, skal du henvende dig til distriktsskolen. 

Find dit barns skoledistrikt

 

Retningslinjer for optagelse i skolerne

Du har altid ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen.

Anden skole eller distrikt

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan skolen afvise at optage dit barn, hvis der ikke er plads på klassetrinnet. Har du valgt en anden skole end distriktsskolen og efterfølgende ønsker, at dit barn skal gå på distriktsskolen, kan det kun lade sig gøre, hvis der er plads.
For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 11/12 eller tidligere, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 25 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

For klassetrin, der er startet i skole i skoleåret 12/13 og derefter, kan skolen afvise at optage nye elever, hvis der er 21 elever eller flere i gennemsnit i klasserne på årgangen.

Bor du i en anden kommune og skal dit barn gå på 10. klasseskolen, har det først ret til at vælge linje i slutningen af maj måned.

Hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser på en skole, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

  • Kommunens borgere har førsteret.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Afstand til skolen. Elever, der bor tættest på skolen, optages før elever, der bor længere væk.
  • Lodtrækning.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale transportudgifter mellem skole og hjem, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen. Det gælder også eventuelle transportudgifter til og fra pasningsordninger.

 

Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ds@helsingor.dk