Anbringelser og familiepleje

Familieplejen udfører forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med anbringelse af børn i plejefamilier, opholdssteder og i aflastningsfamilier.

Det er vores vision at skabe rammerne for Danmarks bedste anbringelser.

Når et barn skal anbringes i døgnpleje eller i aflastning, er det familieplejeafdelingens opgave at finde den bedst egnede plejefamilie eller opholdssted til barnet. Familieplejekonsulenterne har derfor et nært samarbejde med anbringelsesstedet om at skabe en tryg og god ramme for barnet.

Det er familieplejekonsulenterne primære opgave at varetage barnets tarv, støtte og supervisere pleje- eller aflastningsfamilien og sørge for løbende efteruddannelse.

Familieplejekonsulenterne fører løbende tilsyn med anbringelsesstederne.

Er du interesseret i at blive plejefamilie så kontakt Det Sociale Tilsyn – Region Hovedstaden.

Bliv plejefamilie

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: buf@helsingor.dk