Dag- og døgntilbud

Børn og unge med særlige behov kan få tilbudt støtte i såvel dag- som døgnregi i Familieværftet.

Under Familieværftet finder du:

Dagtilbud: Familiehuset og Baserne

Døgntilbud: Margarethagården og Øve lejlighederne

Familieplejen

 

 

Familieværftet

Familieværftet er en samling af tilbud om støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Støtten kan gives i såvel dag- som døgnregi.

Den fælles vision for tilbuddene er, at alle børn, unge og familier i Helsingør Kommune trives og udvikler sig i de bæredygtige fællesskaber, der findes i deres nære miljø.

Link til Familieværftet