Familierådgivningen

Familierådgivningen vejleder og rådgiver familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager forældre og netværk.

Familierådgivningen undersøger børn og unges forhold, hvis de må antages at have behov for særlig støtte. Undersøgelsen munder ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger i henhold til Serviceloven som fx:

  • Pædagogisk støtte i hjemmet
  • Kontaktpersoner
  • Familiebehandling
  • Aflastning
  • Anbringelse uden for hjemmet
  • Støtte til forældreløse
  • Børn og unge med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Tabt arbejdsfortjeneste

Familierådgivningen arbejder tæt sammen med sundhedsvæsen, daginstitutioner og skoler i forhold til at sikre en tidlig og sammenhængende indsats i familien.

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: buf@helsingor.dk