Sundhedsplejerske på skolen

Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet.

På alle Helsingørs skoler er der tilknyttet en eller to sundhedsplejersker alt efter skolens størrelse.

I en kombination af samtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning er formålet med skolesundhedsplejen tidligt at opspore tegn på sygdom eller mistrivsel, samt at medvirke til at barnet i løbet af sin skoletid bliver kompetent i forhold til at tage vare på egen og andres sundhed.

Samtaler og undersøgelser sker altid i samarbejde med jer som forældre og kræver jeres tilladelse.

Du er som forældre altid velkommen til, at kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole.

Se kontaktoplysninger på skolens intranet.

Find skolernes hjemmesider

Konsulent på skolerne

Sundhedsplejen har også en særlig konsulentfunktion på skolerne, som har til formål at medvirke til at sikre børn og unge et sundt skolemiljø ved at yde en generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning om hygiejne og miljø.

Sundhedsplejen tilbyder:

  • Konsulentbesøg af sundhedsplejerske hvert 2. år. Besøgets indhold og forløb tilrettelægges i samarbejde med skolen ud fra skolens aktuelle behov primært med fokus på hygiejne og miljø.

  • Samarbejde og dialog om børnenes sundhed og trivsel med udgangspunkt i skolens hverdag og værdier.

  • Vejledning og rådgivning til skolerne efter behov.

Fx i relation til:

  • Smitsomme sygdomme
  • Ulykker
  • Hygiejniske forhold
  • Sundhedsforhold
  • Miljøforhold
  • Sundhedstilstanden
  • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Den kommunale Sundhedstjeneste

Sct. Anna Gade 5C

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 33 70

E-mail: sundhedstjenesten@helsingor.dk