Bliv gift – vielse og ægteskab

Alle personer, der er fyldt 18 år, kan blive gift. Det gælder dog ikke, hvis de er søskende eller i familie i lige linje.

  • I kan blive gift, hvis betingelserne for at blive gift er opfyldt.

  • For at blive gift skal I indsende en ægteskabserklæring digitalt til Helsingør Kommune. Ægteskabserklæringen finder du i den digitale løsning.

  • Sagsbehandlingstiden er to uger og gælder fra det tidspunkt, hvor Helsingør Kommune modtager ægteskabserklæringen samt øvrige nødvendige dokumenter.

    Det er gratis at få udstedt en prøvelsesattest for personer med bopæl i Danmark. Dog koster det 850 kr. i gebyr, hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark.

Udfyld og indsend ægteskabserklæring - Husk NEMID


Navneændring

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, kan I søge om navneændring via borger.dk.

Ansøg om navneændring - husk NemID

Vielse på Helsingør Rådhus

Hvis I ønsker at blive gift på Helsingør Rådhus, skal I begge udfylde og indsende en ægteskabserklæring digitalt til kommunen.

Vidner

Der skal være to vidner til stede ved vielsen. Helsingør Kommune kan stille vidner til rådighed på hverdage og et enkelt vidne om lørdagen.

Brudepar skal selv medbringe det andet vidne om lørdagen.

Hvis I selv medbringer vidner, skal I på ægteskabserklæringen under afsnittet "Giftefoged og vidner" udfylde navn og adresse på vidnerne.

Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I også oplyse den vielsesdato, I ønsker jer. Vielsesdatoen skal skrives under afsnittet "Oplysning om vielsen".

Borgerservice vil efterfølgende sende jer bekræftelse af vielsesdato og tidspunkt. Vær opmærksom på, at datoen ikke er booket, før Borgerservice har bekræftet.
I kan tidligst indsende ægteskabserklæring og booke vielsen fire måneder før den ønskede dato.

Kirkelig vielse

Ønsker I et kirkebryllup, skal I selv kontakte den kirke, hvor I ønsker at blive gift.

I skal udfylde og indsende en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Jeres bopælskommune vil herefter sende jer en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres i kirken.

 

 

Vielser i det fri eller derhjemme

Ønsker I en vielse i det fri eller derhjemme, skal I kontakte til en giftefoged, der kan vie jer uden for Helsingør Rådhus.

Byrådsmedlemmer kan vie

I kan kontakte et af Helsingør Kommunes byrådsmedlemmer og aftale en vielse på en adresse i Helsingør Kommune. Et byrådsmedlem bliver dermed giftefoged.

Her finder I Byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune

Der skal være to vidner til stede ved vielsen, og I skal på ægteskabserklæringen udfylde navn og adresse på to vidner, der er til stede ved vielsen samt oplyse hvilken giftefoged (byrådsmedlem), I har en aftale med under afsnittet "Giftefoged og vidner"

I skal oplyse den ønskede vielsesdato, når I udfylder ægteskabserklæringen. Vielsesdatoen skal skrives under afsnittet "Oplysning om vielsen".

Vi tager kontakt til giftefogeden og sørger for, at byrådsmedlemmet får papirerne udleveret til selve vielsen.

Hvis en part tidligere har været gift...

Tidligere ægteskaber der er ophørt ved skilsmisse eller skilsmissedom i Danmark, skal normalt ikke dokumenteres, da disse fremgår af CPR-registret.

Hvis det ikke fremgår af CPR-registret, at dit tidligere ægteskab er ophørt, skal du vise udskrift af bevillingen eller dommen. Skilsmissedommen skal desuden være forsynet med en ankepåtegning.

Bemærk - det er ikke et krav, at fællesboet er delt, før man kan indgå nyt ægteskab.

Skilt ved dom eller bevilling

Hvis det ikke fremgår af CPR-registret, at dit tidligere ægteskab er ophørt, skal du vise udskrift af bevillingen eller dommen. Skilsmissedommen skal desuden være forsynet med en ankepåtegning.

Bemærk - det er ikke et krav at fællesboet er delt, før man kan indgå nyt ægteskab.

For enken eller enkemanden

Den efterlevende ægtefælle kan ikke indgå nyt ægteskab, før fællesboet enten er delt, taget under bobestyrerbehandling eller offentligt skiftet.

Bobestyrerbehandling eller offentligt skifte dokumenteres ved skifteretsattest.

Når du sidder i uskiftet bo, skal dette skiftes, inden du kan indgå nyt ægteskab.

Du skal kontakte skifteretten, inden du indgår nyt ægteskab

Dokumentationskrav for udenlandske statsborgere

Hvis du er udenlandsk statsborger og ønsker at indgå ægteskab i Danmark, så læs hvilken dokumentation, der er nødvendig.


Begge parter skal fremvise følgende dokumenter:
• Pas samt evt. gyldigt visum, hvis du kommer fra et visumpligtigt land

• Bopælsattest, der dokumenterer din adresse i bopælslandet

• Civilstandsattest fra dit bopælsland. Civilstandsattesten må højst være fire måneder gammel.

• Er du skilt i udlandet, skal vi have en gyldig skilsmissedom.

• Er du enke eller enkemand, skal vi have dødsattest.

Borgerservice skal se alle originale dokumenter. I skal være opmærksomme på, at udenlandske dokumenter skal være oversat af en autoriseret translatør til dansk eller engelsk, samt at visse udenlandske dokumenter kræves legaliseret.

Please follow this link to read about getting married in Elsinore  

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk