Byggeri, tilladelse og anmeldelse

I Helsingør Kommune behandler Center for By, Land og Vand alle typer byggesager

Når du vil bygge

Noget byggeri kræver byggetilladelse, noget skal du anmelde og noget kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse. Du finder de relevante oplysninger til din ansøgning på selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø.

Anmeldelse om byggetilladelse

Anmeldelse om byggearbejde

Byggeri er primært reguleret af planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner eller lignende er der særlige forhold du skal være opmærksom på. I nogle tilfælde har du mulighed for at søge om dispensation, og kan dit byggeri ikke overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af din ansøgning. Det kan gøre sagsbehandlingstiden længere.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk