Sagsbehandlingstider ved byggeri

Kommunens sagsbehandlings tid regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra dig.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført det nødvendige tegningsmateriale

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om du fra starten har sendt alt det nødvendige materiale til sagens afgørelse med i din ansøgning til kommunen.

Se nødvendige tegninger til fx nyt enfamiliehus

For enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil går der normalt op til 12 uger fra vi har alle de nødvendige oplysninger til du får din afgørelse.

Når du anmelder en garage, carport, udhus og lignende har kommunen 2 uger til at reagere.

Når du søger dispensation eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der ofte længere tid, før du får din afgørelse bl.a. fordi andre myndigheder eller naboer måske skal have mulighed for at udtale sig.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk