Fredede og bevaringsværdige bygninger

Helsingør bykerne er berømt for sine velbevarede gamle huse, der danner hele gadeforløb.

I bykernen er der mange fredede bygninger og resten er beskyttet ved byplanvedtægt nr. 19, ligesom Bygningsvedtægt for Helsingør Købstad, § 22, stk. 3, også gælder for nogle af ejendommene.

Find fredede bygninger

Hvis dit hus er fredet, og du vil bygge om eller opsætte forretningsskiltning, skal du kontakte Kulturstyrelsen, også med hensyn til eventuel økonomisk støtte.

Se om dit hus er fredet

Find bevaringsværdige bygninger

Du kan se om dit hus er bevaringsværdigt på Helsingør Kommunes digitale kort. Gør følgende: fremsøg adressen, under "Temakontrol" vælges "Kultur", og derefter "Webatlas". Dobbeltklik på bygningen for at se fotos og registreringen af ejendommen.

Se om dit hus er bevaringsværdigt

Forskellen på fredede og bevaringsværdige bygninger

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning.

En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning kun handler om bygningens ydre.

Hvis du har spørgsmål om fredede eller bevaringsværdige bygninger kan du kontakte Center for By, Land og Vand, blv@helsingor.dk, tlf. 49 28 28 28.

Fortidsminder
Fredede bygninger fritaget for skat

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk