Fredede bygninger

Fredede bygninger repræsenterer det bedste af dansk bygningskultur og administreres af staten efter bygningsfredningsloven.

Fredede bygninger står som vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark. Fredede bygninger udpeges og administreres af Kulturstyrelsen.

Er dit hus fredet?

Se om dit hus er fredet

Hvis dit hus er fredet, og du vil bygge om eller opsætte forretningsskiltning, skal du kontakte Kulturstyrelsen, også med hensyn til eventuel økonomisk støtte.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk