Betaling af ejendomsskat

Helsingør Kommune udsender ejendomsskattebilletten hvert år i starten af december.

Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort til betaling af 1. rate sammen med ejendomsskattebilletten. Indbetalingskort til 2. rate udsendes i juni.

Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - Derfor ingen indbetalingskort".

Hvis dit indbetalingskort er blevet væk, kan du kontakte Opkrævningen i Borgerservice på tlf. 49 28 16 16.

Hvis du ønsker at betale via Betalingsservice, skal du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.

Betales ejendomsskatten ikke efter 1. rykkerbrev, kan restancen blive sendt til inddrivelse. Det koster et yderligere gebyr.

Hvis du ikke betaler renter og gebyr sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.