Fastfrysning af grundskyld

I finansloven 2016 er det vedtaget, at borgerne skal betale samme beløb i grundskyld i 2016 som i 2015. Det vil sige, at grundskyld for 2015 fastfryses. Finanslovens bestemmelse får virkning, når grundskylden er blevet genberegnet. Af tidsmæssige årsager vil fastfrysning dog ikke kunne nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate. Grundskyld vil blive genberegnet, når Skatteministeriet har udsendt vejledninger. Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside eller på dette link