Fredede ejendomme og bevaringsdeklaration

Læs om hvilke betingelserne, der er for fredede ejendomme.

En fredet bygning kan fritages for grundskyld for den del af ejendommen, som er fredet, herunder tilhørende gårdsplads og have. Det er en forudsætning for denne fritagelse, at der er tinglyst en bevaringsdeklaration på ejendommen.

Fritagelsen vil automatisk ske efter fremsendelse af tinglyst bevaringsdeklaration til Ejendomsskattekontoret, blv@helsingor.dk
(Bygningsfredningslovens §15).

Bevaringsdeklaration

En bevaringsdeklaration er en aftale, der indgås mellem ejeren af en fredet bygning og staten, og som tinglyses på ejendommen. Med denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Yderligere information - Kulturstyrelsens hjemmeside

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk