Kriterier for dispensation til helårsbeboelse

Kommunalbestyrelsen har i særlige tilfælde mulighed for, at give dispensation til helårsbeboelse.

Dispensationen er personlig og gives kun til ejeren af sommerhuset.

Dispensationen kan gives af følgende årsager:

Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, hoteller, restauranter og virksomheder med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det er nødvendigt at bo i sommerhuset af hensyn til virksomhedens drift.

Til ejere, der i forbindelse med erhvervelse af ejendomme fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kan benyttes til helårsbeboelse.

Til ejere, som har en alvorlig sygdom eller invaliditet, hvor en rimelig til værelse kun kan opnås i sommerhuset, hvorimod helbredsmæssige årsager i øvrigt ikke kan bevirke, at der gives dispensation.

Til ejere, der er pensionister, og som har ejet deres sommerhus i mindst fem år.

Dispensationen er personlig og betyder, at ejeren kan bo hele året i sommerhuset. Desuden kan ægtefælle, samlever og børn flytte ind i husstanden.

Hvis ejeren, der har dispensation, fraflytter sommerhuset, så skal hele husstanden flytte. Hvis ejeren, der har fået dispensation dør, så kan ægtefælle, samlever og/eller børn fortsat bo lovligt i sommerhuset.

Hvordan søger jeg dispensation?

Hvis du vil søge dispensation til helårsbeboelse i et sommerhusområde kan du henvende dig til Center for By, Land og vand.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk