Flytning til Helsingør

Når du flytter, skal du melde flytning digitalt til folkeregistret.

 • Du skal melde flytning digitalt til folkeregistret senest fem dage efter, at du er flyttet til den nye adresse. Postnord får automatisk besked.

 • Du vil modtage dit sundhedskort ca. 14 dage efter, at din flytning er registreret.

 • Flytter du til en anden kommune, er det din nye kommune, der skal have din flytning, men du bruger også den digitale løsning

Meld flytning digitalt - husk NemID

Flytning til Danmark (Indrejse)

Er du flyttet fra udlandet til Danmark, skal du melde din indrejse til Helsingør Kommune.

Når du flytter fra udlandet til Danmark, er der nogle krav, du skal være opmærksom på:

 • Dit ophold skal vare i mere end tre måneder.
 • Du skal have en bolig eller et fast opholdssted.
 • Er du statsborger fra et EU-land, skal du have et registreringsbevis.
 • Er du statsborger fra øvrige lande end EU-lande, skal du have en opholdstilladelse. 

Danske statsborgere

Er du dansk statsborger, skal du henvende dig personligt i Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Udenlandske statsborgere

Er du udenlandsk statsborger, kan du henvende dig personligt til:

International House Copenhagen, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V.

eller

Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

International House Copenhagen

Ved henvendelse i International House Copenhagen kan du i én arbejdsgang få

 • CPR-nummer
 • registrering af adresse
 • sundhedskort
 • skattekort

EU-borgere også få udstedt arbejds- og opholdstilladelse (registreringsbevis).

Er du dansk statsborger skal du medbringe:

 • Pas
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra logivært
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet

Nordiske statsborgere skal medbringe:

 • Pas
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer*
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet

Er du EU-statsborger skal du medbringe

 • Pas eller Id-kort med billede
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer*
 • Ansættelseskontrakt
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet

Statsborgere uden for EU skal medbringe:

 • Pas
 • Opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer*
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet

 

* Inden du henvender dig i International House Copenhagen, skal du eller din udlejer personligt eller telefonisk kontakte Helsingør Kommunes Borgerservice for at få sendt en logiværtserklæring til underskrift. Det er din udlejer, der skal underskrive logiværtserklæringen, og du skal medbringe den, når du kontakter International House Copenhagen.

Vær opmærksom på
Helsingør Kommune har et beboermaksimum. Det betyder, at der maksimalt må bo to personer pr. værelse. Det betyder, at har du en toværelses lejlighed, må der maksimalt være registreret fire personer på adressen.

Flytning til udlandet (Udrejse)

Enhver, der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst. Ophold i udlandet over seks måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet.

Ophold i udlandet under seks måneder kan under visse betingelser undtages fra framelding i folkeregistret. Spørg folkeregistret

Meld udrejse til udlandet


Stemme til valg

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet.

For at kunne afgive sin stemme til valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Hvis du flytter til udlandet og i den forbindelse melder udrejse af Danmark, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Du vil så kunne stemme i Danmark til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Optagelse på folketingsvalglisten

Meld flytning i tide - undgå bøde

Husk og melde din flytning i tide og undgå at få en bøde fra Helsingør Kommune.

Det er vigtigt, at du overholder CPR-Loven. Hvis ikke kan du risikere, at få en bøde.

Du skal derfor altid:

 • Huske at melde din flytning til Folkeregistret i Helsingør Kommune
 • Melde din flytning rettidig – dvs. senest 5 dage efter, du er flyttet

Du må ikke:

 • Afgive forkerte oplysninger om din flytning
 • Forsøge at tilmelde dig fiktive adresser
 • Undlade at give de nødvendige oplysninger
 • Give forkerte oplysninger

Bødens størrelse:

 • For sent eller manglende anmeldelse af din flytning koster 600 kr.
 • Undlade at annullere en anmeldt flytning, som du har fortrudt koster 600 kr.
 • Undlade at afgive oplysninger eller give forkerte oplysninger om en anmeldt flytning koster 3.000 kr.

 

Logivært og logiværtserklæring

Når du flytter ind hos en lejer eller ejer, sender vi en såkaldt logiværtserklæring til ejer/lejer, for at få bekræftet, at du er flyttet ind på adressen.

Værd at vide om logivært

Hvis en person ønsker at tilmelde sig på din adresse, vil du forud for registreringen modtage en logiværtserklæring.

På logiværtserklæring skal du forholde dig til én af de tre følgende muligheder:

 • Personen bor og opholder sig på min adresse/bopæl. Det vil sige, at personen fysisk opholder sig på adressen med sine ejendele m.m.
 • Personen bor ikke på min adresse/bopæl.
 • Personen har kun postadresse på min adresse/bopæl. Postadresser registreres ikke i CPR-registret. Ønsker du at give lov til, at en person midlertidigt kan modtage post på din adresse, skal I henvende jer til Post Danmark.

Det er vigtigt, at du forholder dig til ovenstående, da det har betydning for registreringen i CPR-registret.

Vi anbefaler, at du forinden indflytning af lejer anmoder dit boligselskab/administrator om godkendelse af hel- eller delfremleje af din lejlighed. Denne godkendelse samt lejekontrakt mellem dig og din nye lejer, kan du med fordel vedlægge logiværtserklæringen.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at udfylde logiværtserklæringen. Hvis du undlader at svare eller afgiver urigtige oplysninger, kan du straffes med bøde.

Adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra Det Centrale Personregister (CPR).

Markedsføringsbeskyttelse beskytter mod at du modtager adresseret reklamemateriale fra virksomheder.

Navne- og adressebeskyttelse

For at få navne- og adressebeskyttelse registreret i CPR skal du søge om dette. Privatpersoner er så herefter afskåret fra at kunne få disse oplysninger udleveret.

Det er også en god idé at få beskyttelse hos Post Danmark og det samme hos dit teleselskab.

Hvis du får navne- og adressebeskyttelse, får du automatisk også vejviserbeskyttelse.

Markedsføringsbeskyttelse

Du kan samtidig også ansøge om markedsføringsbeskyttelse, som beskytter mod at du modtager adresseret reklamemateriale fra virksomheder. Listen kaldes også "Robinsonlisten".

Ansøg om beskyttelse

 

 

 

Bopælsattest

Du kan bestille en bopælsattest, hvis du har brug for at dokumentere nuværende eller tidligere folkeregisteradresser.

Bopælsattesten kan kun bestilles af borgere med dansk folkeregisteradresse, og kan fås på dansk, engelsk eller tysk.

Betalingen foregår online med brug af betalingskort, som ved almindelig nethandel.

Bestil bopælsattest for 75 kr.

Børn under 15 år kan ikke benytte løsningen, da det kræver at logge på med NemID.

Når du fylder 15 år, kan du få NemID og dermed selv logge på løsningen. Såfremt der er behov for bevis på bopæl for børn under 15 år, anbefaler vi at du anvender adresseforespørgsel.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk