Hobbyhold

Når du er i bebygget område, er der grænser for hvilke dyr, du må have, og for størrelsen af dyreholdet.

Hobbyhold er højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve, eller
  • 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid, eller
  • 30 høns, eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger,
  • eller tilsvarende.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Helsingør Kommune, der vurderer forholdene.

Læs mere i "Vejledningen om det lille dyrehold og miljøet"

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk