Invasive dyr og planter

Invasive dyr og planter er arter, der ikke oprindeligt hører hjemme i den danske natur, og som udkonkurrerer andre arter.

Bjørneklo

Helsingør Kommune har vedtaget en Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Alle skal bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom. Helsingør Kommune fører tilsyn med, at bekæmpelsen er tilstrækkelig og fristerne overholdes.

Læs Indsatsplanen

Fristerne for manuel bekæmpelse er den 1. maj, 15. juli og 1. september. Man skal endvidere løbende sikre, at ingen blomstrende kæmpe-bjørneklo når at sætte frø, fx ved at kappe blomsterhovederne af og bortskaffe dem som affald.

Indberet fund af kæmpe-bjørneklo til Carsten Birket Andersen, Center for By, Land og Vand, cba02@helsingor.dk, tlf. 49 28 25 12.

Dræbersnegle

Læs om spredningen af dræbersnegle - alias Iberisk Skovsnegl - til og i Danmark, sneglens biologi og find gode råd om bekæmpelse af sneglene, samt svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Læs om dræbersnegl på miljø- og fødevareministeriets hjemmeside

 

Mink

Mink er en invasiv art. Undslupne eller frisatte mink fra minkfarme har etableret sig i naturen. Minken tager mange fugle, fisk og padder og skal derfor bekæmpes. Naturstyrelsen har startet en målrettet bekæmpelse med hjælp fra frivillige jægere, som får uddannelse i tilsyn med minkfælder. Helsingør Kommune har bevilget den lokale minkgruppe 14 alarmer til fælderne.

Du kan læse om

bekæmpelse af mink

Og om den lokale indsats på

www.godedyreraad.dk

Du kan hjælpe ved at indberette observationer af mink til Naturstyrelsen.

Læs mere om invasive planter og dyr

Kendte eksempler på invasive arter er kæmpe-bjørneklo, hybenrose (rynket rose), gyldenris, japansk pileurt og fra dyreverdenen, dræbersneglen.

Men også mink, mårhund, harlekinmariehøne, bjergfyr, glansbladet hæg, pastinak, rød hestehov, kastanie-minermøl, signalkrebs, græskarpe, vandpest og bynke-ambrosie betragtes som invasive arter.

Læs om invasive arter og bekæmpelse

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk