Skadedyr

Hvis du har problemer med skadedyr, kan du herunder finde oplysninger om, hvor du kan få råd og vejledning.

Har du spørgsmål om andre dyr, så kan du besøge Skadedyrsguiden.
Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand eller besøge Naturstyrelsens hjemmeside for hjælp og vejledning.

Rotter

Hvis du er plaget af rotter, kan du kontakte Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpere.

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. 

Anmeld, at du har set, eller har mistanke om rotter


Hvis du konstaterer rotter uden for kommunens åbningstid og ønsker dem bekæmpet straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma. Bemærk at du skal selv afholde udgiften ved denne bekæmpelse. Hvis du bruger et privat skadedyrsfirma, skal du sammen med skadedyrsfirmaet udfylde et aftaleskema

Efter det er udfyldt, skal det straks sendes til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller til blv@helsingor.dk.

Skadedyrsbekæmperne bekæmper med jævne mellemrum rotter ved at sætte giftblokke ud i de offentlige kloakker. To gange om året gennemføres rotteundersøgelse af samtlige ejendomme i landzone.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i Helsingør Kommune kan benytte sig ordningen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Udfyld den elektroniske anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil herefter foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Handlingsplan 2016-2018 for bekæmpelse af rotter

Ræve

 

Dyrenes Beskyttelse har indgået en aftale med Falck om aflivning. Det betyder, at borgere kan henvende sig, hvis en syg ræv ligger hjælpeløs og kan udpeges direkte for Falck.

Kontakt Falck på telefon 70 10 20 30

Hvis du finder en død ræv, kan du fjerne den ved, at du - uden at røre ræven - krænger en plastiksæk over den. Brug gerne handsker. Du kan lægge ræv og plastiksæk i affaldssækken. Hvis ræven ligger på et offentligt areal eller vejareal, kan du kontakte Falck, da Helsingør Kommune har tegnet abonnement på denne afhentning.

Herreløse katte

Hvis du er plaget af herreløse katte, kan du kontakte Katteværnstjenesten hos Kattens Værn, som kan fange kattene. Du skal selv betale for dette. Helsingør Kommune giver ikke tilskud til denne opgave.

Herreløse katte må kun indfanges til aflivning, hvis de forvolder skader, er til stor ulempe for andre eller katten er nødlidende.

Kontakt Kattens Værn

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk