Drikkevand er behandlet grundvand

Grundvand findes i sandlag og kalklag godt nede i jorden og i Helsingør henter værkerne det typisk fra 60-130 meters dybde. Vandet fylder hulrummene ud mellem kornene i sandlag og tilsvarende fylder sprækker ud i kalken. En enkel måde at forestille sig hvad grundvand er, er at fylde vand på et glas fyldt med sand. Hælder du vandet ud igen, vil du se at det ca. svarer til 1/3 del af glassets højde. Så meget plads er der mellem sandkornene.

Vandværkerne har én eller flere boringer med en pumpe i bunden og et rør op til vandværket, der pumper vandet op. Det kan lade sig gøre, fordi hulrummene i sandet og sprækkerne i kalken er forbundne. En kraftig pumpe i en boring gør at grundvand strømmer hen mod boringen og ind i denne gennem et filter, fra op til flere km's afstand.
På vandværket beluftes vandet, dvs. ilt blandes op i vandet. Det giver vandet en friskhed i smagen, ilter jernet i vandet så det kan fjernes og gør at vandet ikke lugter eksempelvis af svovlbrinte. Bagefter filtreres vandet for det iltede jern og mangen, så der ikke kommer rustpletter på tøj, toiletkummer m.m. Endelig er vandet klart til at blive sendt ud i ledningsnettet til forbrugerne.

Vandværkernes og vandforsyningerne sikrer en stabil forsyning af godt vand til borgerne og virksomhederne bl.a. ved et løbende vedligehold af boringer, vandværker og ledningsnet.

Forsyning og værker sørger for, at der løbende tages prøver af vandet både fra boringer, ved afgangen fra vandværket og også ude i ledningsnettet for at have tjek på, at kvaliteten er god. Ved indgang til boliger, institution eller virksomhed sidder vandmåleren, som registrerer forbruget.

Center for By, Land og Vand er i regelmæssig dialog med Forsyning Helsingør, Hornbæk-, Kildekrog og Dale Korsvej vandværker med det fælles mål at sikre en stabil vandforsyning baseret på en bæredygtig vandindvinding. Det vil sige en vandindvinding, som kan leverer tilstrækkelig drikkevand af god kvalitet, som er bedst muligt beskyttet mod forurening og som ikke forringer natur og miljø i kommunen. Alle dele af drikkevandets vej fra jord til bord er beskrevet i vandforsyningsplanen.

Læs vandforsyningsplanen

Den nuværende plan er fra 2006 og gælder frem til 2017. Opdateringen af planen er startet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk