Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende, gennem tryghed, lindring og omsorg.

Det er visitator, der bevilger et terminalophold, og der skal foreligge en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.

Plejen  tager udgangspunkt i de behov, der måtte være hos både den døende og dennes pårørende, således at den levetid, der er tilbage opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet. 

Fysioterapeuterne samarbejder tæt med praktiserende læge/behandlende hospitalsafdeling og  har et nært samarbejde med det palliative team (lindrende fysioterapi) i regionen.

Terminalophold tilbydes på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (Poppelgården).

Læs mere om Helsingør Rehabilitering og træningscenter

For pårørende til borgere på terminalophold, er der fri besøgstid hele døgnet, ligesom det er muligt at overnatte, hvis det ønskes.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00