Aktiviteter i pårørendenetværket

Er du pårørende til en ældre nærtstående i Helsingør Kommune? Så kan du få information, rådgivning og støtte gennem pårørendenetværket.

At være pårørende kan være meget givende og betydningsfuldt, men også belastende. Rollen som pårørende opleves forskelligt, og der er mange måder at reagere på følelsesmæssigt. Pårørende møder forandringer og udfordringer i dagligdagen, og må ofte lære at håndtere nye situationer og opgaver.

Hvem kan benytte netværket?

Pårørendenetværket henvender sig primært personer, som har en ældre nærtstående i Helsingør Kommune. Det kan eksempelvis handle om demens, parkinsonisme, sklerose, følger efter blodprop/blødning i hjernen eller aldersbetinget svækkelse. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig.

Få råd og vejledning

Du er velkommen til at ringe til pårørendekonsulenten, som kan vejlede dig eller henvise til andre relevante personer i Helsingør Kommune, patientforeninger m.m.

Individuelle samtaler

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten.

Det er muligt at aftale en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten. Det kan være alene eller sammen med andre familiemedlemmer. De personlige samtaler sætter fokus på dig og din situation og giver mulighed for at få lidt mere klarhed over problemerne og hvordan, du mestrer dem.

Se pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Hjemmerådgivning

Pårørendekonsulenten rådgiver pårørende sammen med den sygdomsramte i hjemmet og tager udgangspunkt i de problemer, man oplever i dagligdagen som følge af sygdommen.

Tilbuddet retter sig primært mod familier med demens, men omfatter også andre kroniske sygdomme, senhjerneskade m.fl. Pårørendekonsulenten rådgiver pårørende sammen med den sygdomsramte i hjemmet og tager udgangspunkt i de problemer, man oplever i dagligdagen som følge af sygdommen.

Se demenskonsulentens samt pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Pårørendegrupper og temamøder

I en pårørendegruppe kan du dele erfaringer med andre pårørende, få viden om sygdommen og hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen. Grupperne ledes af pårørendekonsulenten

I grupperne kan man dele erfaringer med andre pårørende og få viden om:

  • Sygdommen

  • Hvordan man praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen

  • Hvordan kan man hjælpe den sygdomsramte og samtidig tage vare på egne behov.

Se temaer og grupper for januar-juni 2016

Se pårørendekonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Er du pårørende til en dement?

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning. Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter med mindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Alle kan kontakte demenskonsulenterne med henblik på rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenterne har tavshedspligt, så rådgivningen vil blive af overordnet karakter med mindre borgeren har givet tilladelse til, at der tales om konkrete problemer.

Samtaler vil primært foregå i borgerens hjem.

Se demenskonsulentens kontaktinformationer nederst på denne side.

Center for Sundhed og Omsorg

Pårørendekonsulenten

Tlf.: 49 28 32 97
Mobil: 41 86 99 15
E-mail: lmm04@helsingor.dk


Telefontid:
Bedst mandag til torsdag


Demenskonsulenterne

Tlf.: 49 28 30 56
E-mail: vsc46@helsingor.dk
E-mail: rse04@helsingor.dk