Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i eget hjem.

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggelse og Visitation sender uopfordret brev med en besøgsdato til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som ikke i forvejen har både personlig og praktisk hjælp. 

Ægtefæller og samlevere under 75 år er naturligvis velkommen til at deltage i samtalen.

Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik, hvor der er et særligt fokus på kost, rygning, alkohol og motion. 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at:

  • prioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre

  • motivere borgeren til at udnytte egne ressourcer og handlekompetencer, samt bevare funktionsniveauet længst muligt

  • skabe tryghed og trivsel som udgangspunkt for et aktivt og sundt ældreliv

  • yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

 Lovgrundlag: Serviceloven § 79a.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00