Hjemmepleje

Hjemmepleje er et tilbud til alle borgere i Helsingør Kommune. Læs om, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du søger om visitation til hjælp og pleje.

Du kan blive visiteret til at modtage hjemmepleje i form af praktisk hjælp og støtte, hjælp til personlig pleje og sygepleje. Tilbuddene tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp.

Læs om praktisk hjælp og støtte

Læs om personlig pleje

Læs om sygepleje

For at få hjælp er det en forudsætning, at dit hjem indrettes med relevante hjælpemidler for at sikre arbejdsmiljøet og gode arbejdsforhold for hjælperne.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kontakter personligt eller telefonisk Forebyggelse og Visitation.

Kommunal eller privat leverandør til hjemmepleje?

Du har mulighed for selv at vælge enten kommunal eller privat leverandør til din praktiske eller personlige hjælp, hvis du er visiteret til hjælp.

Hvis du er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge leverandør af hjælpen. 

Læs om den kommunale hjemmepleje

Læs hvilke private leverandører, der er indgået aftale med i servicefolderen og se link til leverandørenes hjemmesider.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00