Madservice

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Herunder kan du læse om, hvad der tilbydes og hvordan du får madudbringning.

Hvad kan jeg få?

Leverandøren kan levere fuldkost, á la carte retter, lægeordineret kost, salater, madpakke og proteindrik.

  • Pris for hovedret/biret er 68,50 kr. (2017-priser) uanset kosttype.
  • Pris for hovedret alene er 49,50 kr. (2017-priser).

Betaling for leveret mad bliver trukket over pensionen. Hvis du bestiller madpakker, proteindrik mv., som ikke er visiteret, afregner du direkte med leverandøren. Ved akut behov vil du modtage maden indenfor en hverdag.

Kølemad udbringes to gange om ugen på faste ugedage og tidspunkter.

Ønsker du at melde afbud i madudbringningen?

Sådan får du madudbringning

Hvis du ikke selv er i stand til at komme i cafeteriaerne, kan du visiteres til madudbringning af Forebyggelse og Visitation.

Kontakt Forebyggelse og Visitation for at høre, om dine muligheder for at blive visiteret.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00