Bliv gift – vielse og ægteskab

Alle personer, der er fyldt 18 år, kan blive gift. Det gælder dog ikke, hvis de er søskende eller i familie i lige linje.

  • I kan blive gift, hvis betingelserne for at blive gift er opfyldt.

  • For at blive gift skal I indsende en ægteskabserklæring digitalt til Helsingør Kommune. Ægteskabserklæringen finder du i den digitale løsning.

  • Sagsbehandlingstiden er to uger og gælder fra det tidspunkt, hvor Helsingør Kommune modtager ægteskabserklæringen samt øvrige nødvendige dokumenter.

    Det er gratis at få udstedt en prøvelsesattest for personer med bopæl i Danmark. Dog koster det 850 kr. i gebyr, hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark.

Udfyld og indsend ægteskabserklæring - Husk NEMID


Navneændring

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, kan I søge om navneændring via borger.dk.

Søg om navneændring - Husk NemID

Fra registreret partnerskab til ægteskab

Et registreret partnerskab kan omdannes til et ægteskab, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Partnerskabet er indgået i Danmark
  • Parterne er enige om, at partnerskabet skal omdannes.

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I søge om det.

Søg om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk