Specialskole afdeling Team 5

Team 5 (Grydemoseskolen) er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Børnefysioterapeuterne laver motoriske undersøgelser af børnene. Ud fra det enkelte barns problematik tilrettelægges træning og behandling.

Børnene trænes individuelt eller på hold.

Børnefysioterapeuterne rådgiver og vejleder forældre og fagpersoner om børnenes motoriske behov. De deltager i de tværfaglige handleplansmøder omkring børnene, samt har mulighed for at deltage til kontrol på hospitalet og hos bandagist.

Den kommunale Sundhedstjeneste

Sct. Anna Gade 5C

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 33 70

E-mail: sundhedstjenesten@helsingor.dk