Daggenoptræning

Du kan få daggenoptræning, hvis du er ældre og fysisk svækket på grund af sygdom og har behov for genoptræning for at kunne fungere i hverdagen igen.

Daggenoptræning tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod tab af færdigheder, og der skal være en forventet effekt.

Du kan visiteres til genoptræning en til tre gange ugentligt i en periode op til tre måneder. Træningen vil primært foregå i træningsenheden - individuelt, på hold eller som et kombineret tilbud. Færdigheder kan endvidere trænes i og omkring dit eget hjem. Alle former for træning er gratis.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til daggenoptræning.

Der er mulighed for kørselsordning med Helsingør Taxa. Du skal visiteres til dette af Forebyggelse og Visitation.

Genoptræningssted

Helsingør Kommunes daggenoptræning finder sted på Plejehjemmet Montebello.

Læs mere om Plejehjemmet Montebello

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00