Sundhedskort

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du få udstedt et Sundhedskort som bevis på ret til ydelser efter Sundhedsloven.

Hvornår kan jeg få nyt Sundhedskort?

  • Ved flytning
  • Ved lægeskift
  • Ved navneændring i forbindelse med vielse
  • Erstatning for et bortkommet Sundhedskort
  • Erstatning hvis det gamle er beskadiget

Sundhedskortet sendes med posten ca. 14 dage efter betalingen er tildelt.

Hvordan gør jeg?

Du kan bruge Selvbetjening, hvor du kan betale med Dankort følgende løsninger:

Bestil lægeskift

Bestil sundhedskort

Skift sygesikringsgruppe

Derudover kan du bruge følgende indstillinger:

  • Journaloverdragelse
  • Lægeliste
  • Borgeroplysninger


Du kan også henvende dig personligt i Borgerservice.

Hvad koster det?

Ved ændring i praksis eller navneændring i forbindelse med vielse, er det gratis. Ved almindelig bestilling koster det 195 kr. 

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk