Hvilke trafikale problemer findes der?

Find ud af, hvad det er der skaber problemerne på jeres vej. 

De problemer, som typisk opleves på boligveje er:

  • for høj hastighed
  • for meget gennemfartstrafik
  • utryghed for cyklister
  • problemer med parkering
  • utryghed pga. dårlig belysning og lignende
  • et visuelt kedeligt vejmiljø
  • utryghed for børn og/eller ældre.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk