Registrering af trafik på vejen

For at kunne vurdere behovet for en trafiksanering bør der, afhængig af problemstillingen, foretages en før-måling i området, fx:

  • Måling af hastighed
  • Trafikmængde
  • Antallet af parkerede biler
  • Og andet.

Når trafiksaneringen er udført, kan der gennemføres en tilsvarende eftermålinger, for at evaluere om målet med trafiksaneringen er nået.

Det er muligt, at få opsat en mobil fartviser på vejen, så man kan få målt hastigheden på vejens trafik.

Læs mere om opstilling af fartviser

Helsingør Kommune kan også give gode råd til, hvordan før- og eftermålinger kan udføres, og i nogle tilfælde bistå med gennemførelsen, hvis initiativtagerne ønsker trafiksaneringen evalueret.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk