Har I pligt til at fjerne den sne, jeres sneplove skubber op på mit fortov?

Nej. Når kommunens sneplove rydder sne, kan det ikke undgås, at de efterlader snevolde foran indkørsler mv. Kommunen har ikke pligt til at rydde op efter sneplovene. Denne pligt påhviler stadig dig som grundejer. Desværre også, selvom du allerede har ryddet din indkørsel og vores sneplove kaster sne op på den.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk