Hvorfor er der ikke fjernet sne på rampen mellem cykelstien og vejen?

Når vi rydder sne på byens kørebaner, cykelstier og gangarealer, kan det ikke undgås, at der dannes snevolde fx ved de ramper, der forbinder kørebane og cykelsti. Ved store snefald kan snevoldene ved ramperne kun fjernes med maskiner om natten, da de i dagtimerne vil være til stor gene for byens trafik. Opgaven med at rydde sne væk fra alle byens cykelstiramper er meget omfattende, og derfor prioriteter Helsingør Kommune at rydde de mest trafikerede cykelstiramper først.