Stilladser, containere og skurvogne

Søg om tilladelse inden der anbringes genstande, herunder stilladser og containere, byggematerialer mv. på vejareal, fortov eller cykelsti.

Elektronisk ansøgning kan sendes til Parkeringsservice.

Venligst giv en udførlig beskrivelse af hvad der ønskes placeret og hvor. Ansøgningen skal være Parkeringsservice i hænde en uge inden anbringelsen ønskes foretaget.

Ansøg om anbringelse af container mv. på veje

Ejeren har altid selv ansvaret

Indhentes der ikke tilladelse hos Parkeringsservice, kan der gives bøde for ulovlig råden over vejareal, eller i særlige tilfælde kan genstandene fjernes for ejers regning.

  • Det er ejeren af genstandene der skal ansøge om tilladelse til anbringelse, og ikke en eventuel lejer.
  • Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på vejareal.
  • Afspærring/afmærkning af det anbragte skal foretages med godkendt skiltning.

Spørgsmål vedrørende anbringelse af genstande på vejareal kan rettes til Center for By, Land og Vand, Parkeringsservice.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk